Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

  • Sodba M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10 and 65599/10) – dostopna je le v francoskem jeziku     Pritožnika, M.L. in W.W., sta polbrata in nemška državljana, rojena v letih 1953 in 1954, in prebivata v Münchnu in Erdingu. Maja leta 1993 sta bila pred domačimi sodišči spoznana za kriva umora znanega igralca, […]

  • Dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica Le svoboden in neomejevan tisk lahko učinkovito razkriva prevare v vladi. (Hugo Black, vrhovni sodnik ZDA, 1971) Objavljeno v Pravni praksi, 25.1.2018 Ravno v času intenzivnih razprav o svobodi govora, posegih v zasebnost, sovražnem govoru in »fake news« (lažnih novicah) je v kinodvorane prišel novi Spielbergov film »Zamolčani dokumenti«, ki […]

  • Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) se začne uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018. Glede na sedaj veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), prinaša precej novosti. Najpomembnejši novosti, na katere se bodo morali prilagoditi upravljavci zbirk osebnih podatkov, sta način pridobivanja osebne privolitve […]

  • Uporaba dronov je od avgusta lani regulirana. so te jeklene ptice po zraku letale brez omejitev in so lahko povzročale tudi motnje za redni letalski promet. Uredba zdaj jasno in natančno določa, pod kakšnimi pogoji droni lahko uporabljajo slovenski zračni prostor. Poleg izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki jo mora lastnik […]

  • Delovna skupina 29 je izdala tri nove smernice, ki so povezane z Splošno uredbo o varstvu osebih podatkov, ki bo v vseh državah članicah začela veljati maja 2018. Na plenarnem zasedanju, ki so ga predstavniki informacijskih pooblaščencev držav članic EU imeli v začetku meseca v Bruslju, so sprejeli tri smernice, ki pojasnjujeo nekatere izjemno pomembne […]

  • ZDA so se odločile, da bi želele sodelovati v postopku pred irskim sodiščem, ki ga je proti Facebooku sprožil avstrijski aktivist Max Schrems. Na podlagi njegove prijave irskemu Informacijskemu pooblaščencu je o zadevi dolžno zdaj odločati irsko sodišče, ki je Sodišču Evropskih skupnosti zastavilo predhodno vprašanje – ali je irski pooblaščenec vezan na dogovor med […]

  • Evropski parlament je danes sprejel dolgo pričakovano novo uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki bo enotno v vseh 28ih državah članicah uredila področje varstva osebnih podatkov. Uredba prinaša kar nekaj pomembnih novosti, ki jih do sedaj v EU nismo enotno izvajali (obveza imeti posebnega uslužbenca za varstvo osebnih podatkov – data protection officer), nekaterih pa […]

  • Včerajšnja sodba ni v nasprotju s sodbo v zadevi Delfi, ampak je bilo le dejansko stanje v bistvenem drugačno. Madžarska nacionalna sodišča so denarno kaznovala dva spletna portala zaradi komentarjev pod objavljenimi članki. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo, da je s tem Madžarska kršila 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic […]

  • Ustavno sodišče je 21.1.2016 prvič opredelilo vsebino odvetniške zasebnosti. Odvetnik z izvajanjem odvetniškega poklica nudi pravno pomoč svojim strankam, vključno z zastopanjem v sodnih postopkih. Njegova vloga je bistvena pri uresničevanju pravice do sodnega varstva, pravice do pravnega sredstva in jamstev poštenega postopka. Pomen odvetnika je še bolj nepogrešljiv v kazenskem postopku, kjer je njegova […]

  • Nedavna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Barbulescu proti Romuniji na prvi pogled revolucionarno odpira vrata delodajalcem do popolnega nadzora nad delavci. Ob površnem branju sodbe pridemo do zaključka, da delodajalec lahko nadzira delavce ob uporabi delovne opreme (računalnik, telefon, internet) v celotnem delovnem času, če le ima v internih aktih zapisano, […]