Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

  • Sodba M.L. and W.W. v. Germany (application nos. 60798/10 and 65599/10) – dostopna je le v francoskem jeziku     Pritožnika, M.L. in W.W., sta polbrata in nemška državljana, rojena v letih 1953 in 1954, in prebivata v Münchnu in Erdingu. Maja leta 1993 sta bila pred domačimi sodišči spoznana za kriva umora znanega igralca, […]

  • Uporaba dronov je od avgusta lani regulirana. so te jeklene ptice po zraku letale brez omejitev in so lahko povzročale tudi motnje za redni letalski promet. Uredba zdaj jasno in natančno določa, pod kakšnimi pogoji droni lahko uporabljajo slovenski zračni prostor. Poleg izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki jo mora lastnik […]

  • ZDA so se odločile, da bi želele sodelovati v postopku pred irskim sodiščem, ki ga je proti Facebooku sprožil avstrijski aktivist Max Schrems. Na podlagi njegove prijave irskemu Informacijskemu pooblaščencu je o zadevi dolžno zdaj odločati irsko sodišče, ki je Sodišču Evropskih skupnosti zastavilo predhodno vprašanje – ali je irski pooblaščenec vezan na dogovor med […]

  • Včerajšnja sodba ni v nasprotju s sodbo v zadevi Delfi, ampak je bilo le dejansko stanje v bistvenem drugačno. Madžarska nacionalna sodišča so denarno kaznovala dva spletna portala zaradi komentarjev pod objavljenimi članki. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo, da je s tem Madžarska kršila 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic […]

  • Ustavno sodišče je 21.1.2016 prvič opredelilo vsebino odvetniške zasebnosti. Odvetnik z izvajanjem odvetniškega poklica nudi pravno pomoč svojim strankam, vključno z zastopanjem v sodnih postopkih. Njegova vloga je bistvena pri uresničevanju pravice do sodnega varstva, pravice do pravnega sredstva in jamstev poštenega postopka. Pomen odvetnika je še bolj nepogrešljiv v kazenskem postopku, kjer je njegova […]

  • Nedavna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Barbulescu proti Romuniji na prvi pogled revolucionarno odpira vrata delodajalcem do popolnega nadzora nad delavci. Ob površnem branju sodbe pridemo do zaključka, da delodajalec lahko nadzira delavce ob uporabi delovne opreme (računalnik, telefon, internet) v celotnem delovnem času, če le ima v internih aktih zapisano, […]

  • Sodba v zadevi Max Schrems proti Facebooku nedvoumno pojasni koncept varstva osebnih podatkov na ravni Evropske unije – kot osebne človekove pravice in vsebuje odločitev, da ima nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov pravico izvrševati nadzor glede obdelav osebnih podatkov, tudi če se na podlagi pravnega akta Evropske unije prenašajo v tretje države. Več na […]

  • Isabelle Falque-Pierrotin has a wake-up call for the world’s digital citizens: Beware of the tech giants lurking behind your screens and keyboards. Falque-Pierrotin—current head of France’s CNIL (National Commission on Informatics and Liberty) and the “Article 29 Working Party,” a group of European Union data-protection advocates—believes we are sleepily handing over personal data in droves […]

  • Tokrat se ni bilo težko odločiti, o čem naj teče beseda v tedenskem blogu. Objava, še bolj pa komentarji precej nazorne fotografije spolnega akta domnevno ravnatelja in učiteljice ene od slovenskih srednjih šol, kar kliče po odzivanju. Z mojega vidika je predvsem zanimivo, kako je osredotočeno poročanje medijev. Središče pripovedi je t.i.»seksualni škandal«. Dijaki naj […]