Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

  • Nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) se začne uporabljati enotno v vseh državah članicah 25. maja 2018. Glede na sedaj veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), prinaša precej novosti. Najpomembnejši novosti, na katere se bodo morali prilagoditi upravljavci zbirk osebnih podatkov, sta način pridobivanja osebne privolitve […]

  • Uporaba dronov je od avgusta lani regulirana. so te jeklene ptice po zraku letale brez omejitev in so lahko povzročale tudi motnje za redni letalski promet. Uredba zdaj jasno in natančno določa, pod kakšnimi pogoji droni lahko uporabljajo slovenski zračni prostor. Poleg izjave za opravljanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki jo mora lastnik […]

  • Delovna skupina 29 je izdala tri nove smernice, ki so povezane z Splošno uredbo o varstvu osebih podatkov, ki bo v vseh državah članicah začela veljati maja 2018. Na plenarnem zasedanju, ki so ga predstavniki informacijskih pooblaščencev držav članic EU imeli v začetku meseca v Bruslju, so sprejeli tri smernice, ki pojasnjujeo nekatere izjemno pomembne […]

  • ZDA so se odločile, da bi želele sodelovati v postopku pred irskim sodiščem, ki ga je proti Facebooku sprožil avstrijski aktivist Max Schrems. Na podlagi njegove prijave irskemu Informacijskemu pooblaščencu je o zadevi dolžno zdaj odločati irsko sodišče, ki je Sodišču Evropskih skupnosti zastavilo predhodno vprašanje – ali je irski pooblaščenec vezan na dogovor med […]

  • Evropski parlament je danes sprejel dolgo pričakovano novo uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki bo enotno v vseh 28ih državah članicah uredila področje varstva osebnih podatkov. Uredba prinaša kar nekaj pomembnih novosti, ki jih do sedaj v EU nismo enotno izvajali (obveza imeti posebnega uslužbenca za varstvo osebnih podatkov – data protection officer), nekaterih pa […]

  • Nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov bo prinesla veliko novosti. Mnogi trdijo, da več obljublja, kot bo v resnici dodala k obstoječim režimom na področju varstva osebnih podatkov v vseh 28 državah članicah EU. Sprejetje uredbe je bilo že nekajkrat prestavljeno. Zdaj je končna potrditev načrtovana za prvo polovico v letu 2016, popolnoma naj […]

  • Sodba v zadevi Max Schrems proti Facebooku nedvoumno pojasni koncept varstva osebnih podatkov na ravni Evropske unije – kot osebne človekove pravice in vsebuje odločitev, da ima nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov pravico izvrševati nadzor glede obdelav osebnih podatkov, tudi če se na podlagi pravnega akta Evropske unije prenašajo v tretje države. Več na […]

  • Isabelle Falque-Pierrotin has a wake-up call for the world’s digital citizens: Beware of the tech giants lurking behind your screens and keyboards. Falque-Pierrotin—current head of France’s CNIL (National Commission on Informatics and Liberty) and the “Article 29 Working Party,” a group of European Union data-protection advocates—believes we are sleepily handing over personal data in droves […]