Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

Ljudje v medsebojnih interakcijah pogosto naletimo na situacije, ki za zagotovitev in varstvo posameznikovih osebnih in premoženjskih pravic terjajo pomoč pravnih strokovnjakov. V sklopu civilnega prava vam nudimo celovito svetovanje in zastopanje na področju:

  • obligacijskega prava (sestava oziroma pregled pogodb),
  • odškodninskega prava (izvensodno in sodno uveljavljanje odškodnin iz razloga telesnih poškodb, prometnih nesreč, delovnih nezgod, nezgod na javnih in zasebnih površinah, malomarnega zdravljenja),
  • stvarnega prava (varstvo lastninske pravice, motenje posesti, služnosti, sosedsko pravo, vzpostavitev etažne lastnine),
  • dednega prava (sestava oporok, izročilnih pogodb in pogodb o dosmrtnem preživljanju, uveljavljanje nujnega deleža, sodno izpodbijanje oporok),
  • družinskega prava (razveze; ureditev premoženjskih razmerij med zakonci; varstvo, vzgoja in preživljanje otrok ter stiki med starši in otroci),
  • izvršilnega prava (sprožitev in vodenje izvršilnih postopkov ter postopkov zavarovanja s predhodnimi in začasnimi odredbami).