Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

Za uspešno poslovanje gospodarskega subjekta je v današnjem svetu vse pogosteje potreben strokoven angažma pri sklepanju gospodarskih poslov, saj je trg prepleten z vrsto pravnih zank, na katere je treba biti pozoren. Gospodarski subjekti se tekom svojega poslovanja lahko znajdejo v različnih gospodarskih sporih, kjer potrebujejo ustrezno odvetniško zastopanje in svetovanje. Prav tako pa se nenazadnje lahko znajdejo v situaciji, ko iz razloga dlje časa trajajočega slabega poslovanja oziroma drugih enkratnih dogodkov, ki pomembno vplivajo na poslovanje, postanejo insolventni. Takšne situacije terjajo čim bolj ekonomično, hitro in poslovno – finančno učinkovito ureditev premoženjskih razmerij v postopkih prisilnih oziroma poenostavljenih prisilnih poravnav ter v stečajnih postopkih.