Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

Naše storitve za posameznike

 • Pacientove pravice

  Pomagamo vsem, ki vam je bila v postopkih zdravljenja kršena zasebnost in druge pacientove pravice. Te ima prav vsak, ki se zdravi v zdravstvenih institucijah.

 • Dostop do informacij javnega značaja

  Transparentnost je izjemno pomembna za demokracijo in za to, da tisti, ki vladajo, vladajo bolj odgovorno. Vsi imamo pravico vprašati, kaj vladajoči počno z našim denarjem in kako odločajo.

 • Varstvo osebnih podatkov

  Varstvo osebnih podatkov predstavlja pomemben del vaše pravice do zasebnosti. Naša pisarna je z znanjem nekdanje informacijske pooblaščenke specializirana za to področje. Danes so osebni podatki valuta, s katero plačujemo navidez brezplačne storitve. Pri dajanju osebnih podatkov moramo biti previdni in vedno vprašajmo, zakaj jih nekdo potrebuje.

 • Upravno pravo

  Želite gradbeno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje ali delo, imate težave s centrom za socialno delo, morda kje drugje niste zadovoljni s postopki, ki jih vodi država? Če ste na pristojnem ministrstvu že vložili pritožbo in dobili odločbo, s katero niste zadovoljni, je naslednji korak upravni spor. Kot specialisti za upravno pravo vam pomagamo v postopku pred pritožbenim organom in sodiščem.

 • Prekrškovno pravo

  So vas organi pregona ali nadzorne institucije oglobili, a menite, da prekrška niste storili ali pa je globa nesorazmerno visoka glede na očitano kršitev? Zahteva za sodno varstvo je prava pot in mi jo znamo kakovostno napisati. Znamo pa vam tudi svetovati, kdaj je ceneje le plačati polovičko.

 • Medijsko pravo

  Na področju civilnega prava smo specializirani za verbalne delikte, predvsem tiste, ki so storjeni prek javnih občil, ko vas torej užali ali o vas govori neresnice novinar. Znamo argumentirati, kje je meja med zasebnostjo in pravico do svobode izražanja.