Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

img_0023Po zaključeni Gimnaziji Poljane je pod mentorstvom prof. dr. Barbare Novak na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko diplomirala s področja varstva osebnostnih pravic na področju medicine. Med študijem je delovala pri Pravno-informacijskem centru v Ljubljani in v ekipi Pravne fakultete na mednarodnem tekmovanju v pravu človekovih pravic Rene Cassin. Po kratkem pripravništvu pri Varuhu človekovih pravic RS je od leta 2009 pri Informacijskem pooblaščencu vodila pritožbene postopke na področjih seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pacientovih pravic in dostopa do informacij javnega značaja za medije in druge prosilce. Pisala je pripombe na predloge predpisov in implementacije mednarodnih aktov, zahteve za oceno ustavnosti predpisov ter zahtevnejša pravna mnenja in smernice. Delovala je tudi na področju inšpekcijskega nadzora in prekrškovnih postopkov. Aktivno je sodelovala pri mednarodnih projektih z vseh področij dela Informacijskega pooblaščenca in predavala na mednarodnih konferencah.

V letu 2013 se je podala v nevladni sektor, kjer je na CNVOS kot pravna svetovalka pomagala nevladnim organizacijam zlasti na področjih delovnega prava, statusnopravnih vprašanj, javnih razpisov in skladnosti poslovanja, kot predstavnica za stike z javnostmi pa je vodila več projektov za prepoznavnost in razvoj nevladnih organizacij. V marcu 2014 se je vrnila k Informacijskemu pooblaščencu, kjer je vodila najzahtevnejše pritožbene postopke v zvezi s subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, dostopa za medije in ponovne uporabe informacij javnega značaja. Delno je prevzela področje zakonodaje in izvedla več predavanj, med drugim tudi za Evropsko komisijo. V odvetniški družbi Pirc Musar se je zaposlila avgusta 2015.