Uveljavite svoje pravice

z izkušenimi strokovnjaki.

ensl

Telefon

+386 (0)1 235 50 30

Upravno pravo ureja razmerja med organi javnega sektorja (državnimi in očinskimi) ali organizacijami, ki izvajajo javna pooblastila ali pa so izvajalci javnih služb (šole, vrtci, zdravstveni sektor), in drugimi subjekti, ki te oblasti nimajo.  Javna uprava v določenem delu izvršuje oblast in upravno pravo organom javnega sektorja postavlja meje. Odnos med državo in posameznikom pa ni enakopraven: posameznik ali pravna oseba, ki potrebuje storitev, ki jo nudi država, je vedno šibkejša in mora biti zato posebej varovana. Ker organ javnega sektorja nastopa z atributom oblasti, lahko stori le tisto, kar je z zakonom izrecno določeno, stranka pa lahko stori vse, kar ni prepovedano.

Naša pravna pisarna vam s pomočjo vrhunskih strokovnjakov s področja upravnega prava nudi pravno pomoč za katerikoli upravni postopek in katerokoli fazo upravnega postopka. Naj jih nekaj zgolj primeroma naštejemo:

 • izdaja dovoljenja za prebivanje za tujce,
 • izdaja delovnega dovoljenja za tujce in druge matične zadeve,
 • postopki pred centri za socialno delo,
 • postopki pred vsemi inšpekcijskimi službami,
 • postopki pred Komisijo za preprečevanje korupcije,
 • postopki pred Informacijskim pooblaščencem,
 • izbira štipendista,
 • imenovanje javnih uslužbencev v naziv,
 • izbira koncesionarja…
 • davčno pravo (prispevki, dohodnina),
 • postopki v lokalnih skupnostih,
 • prekrškovni postopki,
 • gradbeno pravo (gradbena dovoljenja, odmera komunalnega prispevka)…

Več o upravnih postopkih, ki jih vodijo občine, najdete tukaj.

image_07